Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


sammy523      E-mail 4/2/2009 7:46:44 PM

wendy,
请问一下,在加入热水到澄面的时候,澄面用不用柔像面团那样?还是只用拿勺子拌均匀就可以啦?


  Wendy     

因為滾水很燙,所以不能直接用手揉勻,用杓子拌一拌就可以了,等到溫度降低一點了才用手來揉均勻。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode