Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


fish      4/20/2009 7:56:15 PM

为什么我的muffin和muffin纸杯粘不到在一起的?


  Wendy     

黏不到一起?
你是說,烤好之後會從紙杯脫落嗎?
我做的時候好像沒這個問題耶...
不過,這個麵糊和一般muffin麵糊有點不同,它的口感是比較接近杯子蛋糕的,麵糊含奶油成分高,可能不會像一般muffin那麼黏紙。

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode