Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


aiquanquan      6/21/2010 1:57:41 PM

试着做了,很鲜美,就是韭黄比较贵。我以前都用韭菜,也非常鲜,就是味道重了点。谢谢你的方子。


  Wendy     

是的,我們這邊的韭黃也是超級貴,所以很少買來做。這次是因為降價了(平常1/3價錢)才買回來,做成韭黃水餃,好好過了把癮~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode