Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


阿楓      E-mail 8/7/2012 8:33:48 PM

如果桿成小張的派皮
做很像麥當勞那樣的蘋果派
烤箱溫度維持相同嗎


  Wendy     

後面烘烤的時間可能要略微縮短。本來40分鐘,可能25-30分鐘即可。不過,我沒試過,所以建議你還是要看著點,別烤焦了喔~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode