Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Jackie      9/18/2012 9:02:36 PM

今天和愛吃巧克力口味的兒子做了這杯子蛋糕~ 很好吃耶~ 本來覺得會太甜,但成品還好~ ; ) 謝謝!


  Wendy     

嗯~我一般都會把原方的糖量減少些,怕太甜。如果喜歡巧克力,也可以試試看站上的香濃巧克力餅乾,我這兩天做給小朋友們吃,他們都很愛呢~^^


  Jackie     

我們都愛吃甜的,呵呵~ 香濃巧克力餅乾? 聽起來就很想留口水,哈哈~ 不過如果不放nuts會影響味道嗎? 我們家妹妹對nuts過敏~ @_@

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode