Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


HP      E-mail 10/6/2014 9:59:19 PM

Hi,
一直很喜歡這個食譜!! 做出來的蛋糕口感味道都很棒!! 想請問這個配方可以做成三層的婚禮蛋糕嗎? 有點擔心戚風太鬆軟,鮮奶油會融化(在婚禮要撐幾個小時)。 如果不適合,能不能推薦好吃的蛋糕體+icing的食譜,謝謝!!

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode