Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


niuniu      2/28/2007 5:07:01 PM

杏仁角是什么啊?一定要加吗?菜鸟问


  Wendy     

附圖A就是杏仁角。
不放杏仁角,也可以放其他果仁,假如完全不放,就有點說不過去啦~:P

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode