Reply Mode / 訪客回覆  Eupho Café      * Guestbook *


Himura aN      1/6/2008 9:24:17 PM

之前尝试过几次都炒不干.今天炒到豆沙开始冒大泡时,正好有事要走开,咬咬牙索性盖上锅盖炉火开到最小让豆沙自生自灭(呵呵~我已经做好再败一次的准备了~)没想到忙完回来~这豆沙竟然时候的干了~而且粘在锅底的部份很少~哈哈~无心插柳


  Wendy     

只要用不沾鍋炒,就不太需要擔心炒糊黏底啦~^^

 Icon
 Name
 PassWD
 E-mail
 Homepage
 Comment  
驗證碼:123    請輸入驗證碼:     
Eupho Café      * Guestbook *    /   Reply Mode